Warsztaty Rozwoju Osobistego

"Kij i Marchewka, zaawansowane narzędzia zarządzania sobą"

 

- w poszukiwaniu Siebie

- o budowaniu Relacji  Miłości

- o efektywnym Komunikowaniu się

- o rozpoznawaniu Talentów

 

ZAKRES:

Czyj Jestem, Kim Jestem, Boskie Pochodzenie Człowieka, Marzenia, Zwiększanie Oczekiwań, Zerwanie z Przeszłością, Poczucie Własnej Wartości, Talenty i Silne Strony, Siła Myśli i Słów, Wiara, Wartości i Paradygmaty, Nagroda i Kara, Potrzeby, Strategia Duchowego Rozwoju; Style Komunikacji, Kompromis, Konflikt, Mediacje;

WARSZTAT PRAKTYCZNY z Efektywnej Komunikacji!...


Warsztaty Rozwoju Osobistego

"Kreatywny Marzyciel, czyli mistrz zamierzonego rezultatu"

- w poszukiwaniu Sensu Życia

- o zarządzaniu Czasem

- o efektywnym Realizowaniu Celów

- o strategiach skutecznego Działania

 

ZAKRES:

Cel Ostateczny,  Misja Życiowa, Sukces vs. Błogosławieństwo, Bogactwo vs. Wolność Finansowa, Prawa Naturalne, Reguły Sukcesu, Nawyki Skutecznego Działania, Strategia Duchowego Rozwoju; Natura Czasu, Teoria Celu, Macierz Ważności, Metoda Dzielenia, Metoda SMART,  ToDo;

+ WARSZTAT z Efektywnego Zarządzania Czasem!...

Warsztaty Rozwoju Osobistego

"Menadżer, Przedsiębiorca, Przywódca, problem typu Quo Vadis"

 

- w poszukiwaniu Drogi Życiowej

- o Inteligencji Emocjonalnej

- o efektywnym Zarządzaniu Ludźmi

- o Duchowości i Autentyczności Lidera


ZAKRES:

Przywództwo, Style Przywództwa, Przywództwo Autentyczne, Duchowość Lidera;

Narzędzia Zarządzania Zespołem, Motywacja, Dynamika Grup, Informacja Zwrotna, Coaching, Mentoring; Wpływanie vs Manipulacja, Inteligencja Emocjonalna, Zarządzanie Emocjami, Zarządzanie Sytuacyjne;

+WARSZTAT z Efektywnego Zarządzania Zespołem!...


WYDARZENIE

"O potędze Miłości i metodzie zmieniającej życie "

12 Grudnia 2015 (Sobota) godz. 16:00 - 20:30

 

WYDARZENIE prowadzone w formie warsztatów, mające na celu zainspirować, 

przyczynić się do zmiany, wyzwolić do konkretnego działania ku Dobru

i przywrócić sens życia, poprzez odkrycie natury Miłości.

 

Jest olbrzymia szansa, że 

 

- Odnajdziesz Siebie i Sens Swojego Życia!

- Poznasz metody zmieniające życie

- Wykonasz pierwszy krok z Pasją!

 

przede wszystkim


Zakochasz się w Miłości!

– bo tylko Ona da Ci spełnienie!

 

ZAKRES:

Skąd się wziąłem i po co jestem?

Kim jestem i kim się staję?

Jaka jest moja misja życiowa?

Jaka jest jakość mojego życia duchowego, emocjonalnego, umysłowego i cielesnego?

Jak moje wartości i przekonania determinują moje zachowania i myśli?

Jakie są moje emocje i jak sobie z nimi dobrze radzić?

Jakie mam problemy i jak sobie z nimi dobrze poradzić?

Jak mogę odzyskać radość i wewnętrzny spokój?

Jak zrozumieć sens nieuniknionego cierpienia?

Jak zacząć działać z pasją?

Jak współpracować z Łaską?

Jak zakochać się w Miłości?

 

WYJDZIESZ Z:

Metodą pomagającą odnaleźć Sens Życia

Metodą sprawdzającą poziom Zadowolenia i Jakości Życia

Metodą podejmowania Decyzji w zgodzie ze sobą

Metodą radzenia sobie z Emocjami i Problemami

Metodą tworzenia wartościowych Relacji

Metodą efektywnego Komunikowania się

Metodą Medytacji ku uważności i szczerej Modlitwy ku osobowej relacji

Metodą wyznaczania Celów i konkretnym Planem Działania

Rozpoznanymi Silnymi Stronami i życiowymi Wartościami

Nadzieją na szczęśliwe życie w Miłości